Internationell utblick

Andelen extremt fattiga har halverats på tjugo år!

Under nästan hela mänsklighetens historia har de flesta levt i nöd och fattigdom. Det lyft ur fattigdom som skett de senaste årtiondena i genomsnitt över jorden är unikt. Andelen människor som lever i extrem fattigdom, definierat som ekonomiska resurser på mindre än tio kronor om dagen, har halverats sedan 1990. Klyftorna är delvis en annan historia. Inkomstskillnaden mellan de rikaste personerna och de fattigaste personerna har ökat: Klyftan mellan individer har vuxit.

Läs artikeln här

 

Mötesplats 2020

Mötesplats 2020 har som syfte att motverka fattigdom och utanförskap. ABF och Sensus samarbetar i projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden, stat och kommuner. Projektet har flera samarbetspartners: RFHL och Stadsmissionen m.fl. Vi stöttar och samordnar mötesplatser runt om i Sverige. Varje mötesplats välkomnar människor och ger stöd till att ta steg närmare egen försörjning. Läs mer om varje lokal mötesplats under respektive flik till vänster.

Foto: Jonas Embring.

Tema Fattigdom-information finns under Arkiv. Kolla in vår sida Stoppa Fattigdomen på Facebook

Vi besvarar gärna frågor ni mailar till oss på info@motesplats2020.se

Kontaktuppgifter nationella projektgruppen Mötesplats 2020
Carin Forsberg, projektledare ABF
E-post. carin.forsberg@abf.se 
Telefon: +46 (0)8-774 02 75,  (0)70-223 58 48       

Maria Fladvad, projektledare Sensus
E-post: maria.fladvad@sensus.se
Telefon: +46 (0)704 62 49 88

Mikael Zeander, projektkoordinator Sensus
E-post: mikael.zeander@sensus.se
Telefon: +46 (0)722 47 57 25

Skapad: 2012-04-19 16:23:36

Senast ändrad: 2014-10-17 16:28:13

Share |
Gå till Sensus Gå till ESF Gå till ABF