Internationell utblick

Andelen extremt fattiga har halverats på tjugo år!

Under nästan hela mänsklighetens historia har de flesta levt i nöd och fattigdom. Det lyft ur fattigdom som skett de senaste årtiondena i genomsnitt över jorden är unikt. Andelen människor som lever i extrem fattigdom, definierat som ekonomiska resurser på mindre än tio kronor om dagen, har halverats sedan 1990. Klyftorna är delvis en annan historia. Inkomstskillnaden mellan de rikaste personerna och de fattigaste personerna har ökat: Klyftan mellan individer har vuxit.

Läs artikeln här

 

Snart möjligt att få skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer

Redan nästa år kan det bli möjligt för privatpersoner att skänka en gåva med skatteavdrag till ideella orgnisationer.  

Regeringen föreslår i höstens budget att skatteavdrag för gåvor till forskning och ideell verksamhet från privatpersoner ska införas från 1 januari 2012. Tanken är att villkoren för ideella verksamheter ska förbättras samt att människors engagemang i den ideella sektorn ska öka.

Det ska bara bli möjligt för privatpersoner att få gåvoavdraget, inte företag och andra organisationer.


 

Skapad: 2011-09-05 15:38:37

Senast ändrad: 2011-09-05 15:53:02

Share |
Gå till Sensus Gå till ESF Gå till ABF