Internationell utblick

Andelen extremt fattiga har halverats på tjugo år!

Under nästan hela mänsklighetens historia har de flesta levt i nöd och fattigdom. Det lyft ur fattigdom som skett de senaste årtiondena i genomsnitt över jorden är unikt. Andelen människor som lever i extrem fattigdom, definierat som ekonomiska resurser på mindre än tio kronor om dagen, har halverats sedan 1990. Klyftorna är delvis en annan historia. Inkomstskillnaden mellan de rikaste personerna och de fattigaste personerna har ökat: Klyftan mellan individer har vuxit.

Läs artikeln här

 

Kronofogden vill minska kvinnors skulder

Allt fler kvinnor har problem med att få ekonomin att gå ihop, till exempel har kvinnors skuldsättning genom obetalda sms-lån ökat under de senaste åren.  Kronofogden vill bland annat genom en ny webbplats förändra detta.

En ny undersökning från Kronofogden om skillnader i skuldsättning mellan kvinnor och män, visar bland annat att kvinnor, oftare än män, saknar en buffert i sin ekonomi. Då det hos kvinnor är vanligare med deltidsarbete och svagare sociala nätverk, så bidrar detta till att minska kvinnors ekonomiska ramar.
 
– Vår slutsats är att kvinnor är mer utsatta när de får problem med sin privatekonomi, säger Cecilia Fredholm, projektledare kvinnors skuldsättning. Vi kan dock konstatera att kvinnor i högre grad än män, själva söker efter hjälp och information. Därför har vi startat en webbplats som riktar sig till just kvinnor.

Webbplatsen innehåller samlad information och handfasta redskap som kvinnor kan använda för att lösa sin ekonomiska situation. Dessutom innehåller den berättelser från kvinnor som varit med om svåra ekonomiska situationer.

Kronofogden behöver också hjälp att sprida kunskap till kvinnor. Samhällsbyggare i kvinnors närhet, till exempel familjerådgivare, ideella organisationer och stora arbetsgivare, kan komplettera kvinnornas egna nätverk.

– Vi behöver hjälp med att sprida information och förmedla kunskap, säger Cecilia Fredholm. Just kunskap är en viktig kraft för att få balans i sin privatekonomi. Många av kvinnorna saknar egna nätverk där de kan fråga om ekonomi och därför är samverkan med andra aktörer viktig. Vi har till exempel inlett ett samarbete med Fryshuset i Stockholm i projektet ”Barn till ensamma mammor”. Kronofogden finns med som expert och de som deltar i projektet kan få svar på funderingar kring det mesta som har med ekonomi att göra.

 

 

Skapad: 2011-06-01 09:06:09

Senast ändrad: 2011-06-01 10:05:12

Share |
Gå till Sensus Gå till ESF Gå till ABF