Internationell utblick

Andelen extremt fattiga har halverats på tjugo år!

Under nästan hela mänsklighetens historia har de flesta levt i nöd och fattigdom. Det lyft ur fattigdom som skett de senaste årtiondena i genomsnitt över jorden är unikt. Andelen människor som lever i extrem fattigdom, definierat som ekonomiska resurser på mindre än tio kronor om dagen, har halverats sedan 1990. Klyftorna är delvis en annan historia. Inkomstskillnaden mellan de rikaste personerna och de fattigaste personerna har ökat: Klyftan mellan individer har vuxit.

Läs artikeln här

 

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011

Socialstyrelsen har kartlagt hemlösheten och utestängningen från bostadsmarknaden i Sverige. Allt fler stängs idag ute från den ordinarie bostadsmarknaden och är hänvisade till sociala boendelösningar som försökslägenheter, träningslägenheter, sociala kontrakt eller till att vara inneboende.

Mätningen visar bland annat att:

  • Cirka 280 personer saknade helt boende och levde utomhus eller i offentliga utrymmen i Sverige under veckan då kartläggningen genomfördes 2011. Det är en minskning jämfört med 2005 då siffran var cirka 950.
  • Männen är i majoritet i hela gruppen hemlösa personer, men andelen kvinnor har ökat.
  • Överrepresentationen av utrikes födda personer har blivit ännu mer markant sedan 2005.
  • I gruppen hemlösa personer finns numera en lägre andel med missbruks- och beroendeproblem samt psykisk ohälsa, problem som traditionellt brukar förknippas med hemlöshet. Det är särskilt tydligt bland personer födda utanför Sverige.

    Ladda ner hela rapporten!

Skapad: 2012-01-11 10:20:28

Senast ändrad: 2012-01-11 10:34:58

Share |
Gå till Sensus Gå till ESF Gå till ABF