Internationell utblick

Andelen extremt fattiga har halverats på tjugo år!

Under nästan hela mänsklighetens historia har de flesta levt i nöd och fattigdom. Det lyft ur fattigdom som skett de senaste årtiondena i genomsnitt över jorden är unikt. Andelen människor som lever i extrem fattigdom, definierat som ekonomiska resurser på mindre än tio kronor om dagen, har halverats sedan 1990. Klyftorna är delvis en annan historia. Inkomstskillnaden mellan de rikaste personerna och de fattigaste personerna har ökat: Klyftan mellan individer har vuxit.

Läs artikeln här

 

Fattiga människor är mer empatiska än rika människor

Ny forskning från USA visar att rika männsikor är mindre empatiska och mer själviska än fattiga. "Folk från lägre klasser visar mer empati, är mer sociala och har mer medkänsla, oavsett hur man ser på det" säger den amerikanske psykologen och sociologiforskaren Dacher Keltner.

Han har genomfört tolv separata studier för att mäta empati, socialt beetende och medkänsla, och resultaten förblir desamma. Keltner menar att rika tror att ekonomi, privatliv och politik beror på individens agerande, medan fattiga människor tvingats lära sig att vara ömsesidigt beroende av varandra.

Läs mer

Skapad: 2011-08-24 14:38:36

Senast ändrad: 2011-08-24 14:42:20

Share |
Gå till Sensus Gå till ESF Gå till ABF