Internationell utblick

Andelen extremt fattiga har halverats på tjugo år!

Under nästan hela mänsklighetens historia har de flesta levt i nöd och fattigdom. Det lyft ur fattigdom som skett de senaste årtiondena i genomsnitt över jorden är unikt. Andelen människor som lever i extrem fattigdom, definierat som ekonomiska resurser på mindre än tio kronor om dagen, har halverats sedan 1990. Klyftorna är delvis en annan historia. Inkomstskillnaden mellan de rikaste personerna och de fattigaste personerna har ökat: Klyftan mellan individer har vuxit.

Läs artikeln här

 

Att bekämpa fattigdom och social utestängning

Studieförbunden gör nytta i arbetet med att bekämpa fattigdomen.  

Sensus, ABF och andra studieförbund kan genom sin kompetens och sina insatser hjälpa socialt utsatta och fattiga människor att inse att de har ett värde.

Det är viktigt att poängtera att man med rätt kunskaper kan göra mycket för att hjälpa sig själv.

Ladda ner informationsfoldern (pdf)

Skapad: 2011-06-24 10:04:34

Senast ändrad: 2011-06-24 10:10:27

Share |
Gå till Sensus Gå till ESF Gå till ABF