Internationell utblick

Andelen extremt fattiga har halverats på tjugo år!

Under nästan hela mänsklighetens historia har de flesta levt i nöd och fattigdom. Det lyft ur fattigdom som skett de senaste årtiondena i genomsnitt över jorden är unikt. Andelen människor som lever i extrem fattigdom, definierat som ekonomiska resurser på mindre än tio kronor om dagen, har halverats sedan 1990. Klyftorna är delvis en annan historia. Inkomstskillnaden mellan de rikaste personerna och de fattigaste personerna har ökat: Klyftan mellan individer har vuxit.

Läs artikeln här

 

Tack alla mötesplatser för den här tiden!

Den 17-18 november samlades mötesplatserna, ABF, Sensus, ESF-rådet, våra transnationella partners och många fler för att tacka av projektet Mötesplats 2020. Det fanns tid för både tillbakablickar och framtidsplaner under de två dagar som erfarenheter och "vi-ses-väl-igen?"-kramar utbyttes mellan mötesplatserna.

Dokumentation från dagen håller på och sammanställs i detta nu. Till dess vill vi tacka för en givande avslutskonferens med några bilder.


Tack för den här tiden!


Ladda ned programmet

Det är supervalår 2014

 

Vi i Mötesplats 2020 bevakar de politiska riksdagspartierna var de står i fattigdomsfrågan. Vänsterpartiet har svarat på vår enkät, och vi har fått kontakt med alla partier utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som inte har svarat alls.

Utanförskapet nu på den politiska utelistan!

Hetaste frågan i valet 2006 har nästan försvunnit från dagordningen. År 2006 var utanförskapet frågan som  skulle ge alliansen nycklarna till regeringsmakten. Utanförskapet skulle rita om den politiska kartan. Efter åtta år av alliansstyre har begreppet nu hamnat i kylan. Utanförskapet är svårt att mäta och de uträkningar som har gjorts visar att det knappt rört sig varken upp eller ned de senaste åren.

Vill du veta mer, läs artikeln i tidningen Riksdag och Departement på närmaste bibliotek eller kontakta
reportern: Ralph Hermansson, telefon 08–786 60 15 email:
ralph.hermannsson@rod.se


 

 

Nyheter från EU

Ny fond för stöd till de fattigaste i EU

EU-parlamentet beslutade 25/2 2014 om en ny fond för att stötta de fattigaste i EU, den s.k. FEAD. Pengarna ska gå till mat, kläder, skor och schampo till hemlösa och andra fattiga människor. Utdelningen av dessa saker ska kombineras med sociala åtgärder, som handledning och stöd. I Sverige är det ESF-rådet som handlägger den nya fonden.

Läs mer i pressmeddelandet här

Mötesplats 2020

 • 2013-03-25
  Malmö
  Folkbildningens metoder har använts av ABF i 100 år för att bekämpa fattigdom och ekonomiska, sociala och politiska orättvisor. Metoderna behövs och används fortfarande i kampen mot fattigdomen. ABF vill ha ett land där gemenskap för många inte bygger på utanförskap för andra. Därför vill vi arbeta för social hållbarhet. I Malmö arbetar vi redan med vad som nationellt har kommit att benämnas som ”Malmö modellen”.
  Läs mer
 • 2013-03-21
  Stockholm Rinkeby
  Rinkebymodellen bygger på att öka engagemanget hos människor och skapa ett påverkansarbete som ska leda till förändring av levnadsvillkor för boende i Rinkeby/Järva. Våra metoder är att öka kunskap genom kurser, cirklar och föreläsningar inom:
  Läs mer
 • 2013-03-16
  Alvesta
  Mötesplats 2020 i Alvesta utgår från de behov vi ser och de kontakter vi byggt upp med olika organisationer och andra verksamheter som arbetar med målgruppen. Vi arbetar med anpassade studiecirklar som ska vara lättillgängliga och attraktiva för målgruppen, men även med information mot allmänheten. Vi har under de senaste åren haft framgångsrika projekt i Alvesta och vi har skapat ett nätverk med olika föreningar och organisationer, som nu är engagerade i projektet. 
  Läs mer

Fler artiklar från Mötesplats 2020
Gå till Sensus Gå till ESF Gå till ABF