Internationell utblick

Andelen extremt fattiga har halverats på tjugo år!

Under nästan hela mänsklighetens historia har de flesta levt i nöd och fattigdom. Det lyft ur fattigdom som skett de senaste årtiondena i genomsnitt över jorden är unikt. Andelen människor som lever i extrem fattigdom, definierat som ekonomiska resurser på mindre än tio kronor om dagen, har halverats sedan 1990. Klyftorna är delvis en annan historia. Inkomstskillnaden mellan de rikaste personerna och de fattigaste personerna har ökat: Klyftan mellan individer har vuxit.

Läs artikeln här

 

Välkomna till projektet Mötesplats 2020 web

Nyheter

Dialogkonferens 2014 - Gör din röst hörd!

Den 29 april kl. 10.30 – 13.00 får politiker förmånen att möta grupper som normalt inte brukar höras så mycket i den politiska debatten.

Nationella socialfondsprojektet Mötesplats 2020, med fokus att motverka fattigdom och utanförskap, är arrangör.

Under två dagar kommer representanter från brukarorganisationer, brukarråden och mötesplatser för personer i ett starkt utanförskap att diskutera fattigdom, bostadslöshet, arbetslöshet, missbruksfrågor och hemlösa EU-migranter. Syftet med dialogkonferensen är att stärka den demokratiska processen genom en ökad dialog mellan politiker och brukare. Den 29 april mellan klockan 10.30 och 13.00 kommer en paneldiskussion äga rum där politiker får chansen att föra fram sitt partis syn på dessa frågor samt svara på frågor direkt. Vårt mål är att representanter för alla riksdagspartier ska delta. Deltagande politiker är Björn Fries från vänsterpartiet, Hillevi Larsson, socialdemokraterna, Carl Schlyter från miljöpartiet, Helena Bouveng, moderaterna, Sofia Modigh, kristdemokraterna. Centerns representant Solveig Zander fick förhinder och sverigedemokraterna har inte svarat på inbjudan. Nu väntar vi bara på ett namn från folkpartiet!.


Det är supervalår 2014

 

Vi i Mötesplats 2020 bevakar de politiska riksdagspartierna var de står i fattigdomsfrågan. Vänsterpartiet har svarat på vår enkät, och vi har fått kontakt med alla partier utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som inte har svarat alls.

Utanförskapet nu på den politiska utelistan!

Hetaste frågan i valet 2006 har nästan försvunnit från dagordningen. År 2006 var utanförskapet frågan som  skulle ge alliansen nycklarna till regeringsmakten. Utanförskapet skulle rita om den politiska kartan. Efter åtta år av alliansstyre har begreppet nu hamnat i kylan. Utanförskapet är svårt att mäta och de uträkningar som har gjorts visar att det knappt rört sig varken upp eller ned de senaste åren.

Vill du veta mer, läs artikeln i tidningen Riksdag och Departement på närmaste bibliotek eller kontakta
reportern: Ralph Hermansson, telefon 08–786 60 15 email:
ralph.hermannsson@rod.se


 

 

Nyheter från EU

Ny fond för stöd till de fattigaste i EU

EU-parlamentet beslutade 25/2 2014 om en ny fond för att stötta de fattigaste i EU, den s.k. FEAD. Pengarna ska gå till mat, kläder, skor och schampo till hemlösa och andra fattiga människor. Utdelningen av dessa saker ska kombineras med sociala åtgärder, som handledning och stöd. I Sverige är det ESF-rådet som handlägger den nya fonden.

Läs mer i pressmeddelandet här

Mötesplats 2020

 • 2013-03-25
  Malmö
  Folkbildningens metoder har använts av ABF i 100 år för att bekämpa fattigdom och ekonomiska, sociala och politiska orättvisor. Metoderna behövs och används fortfarande i kampen mot fattigdomen. ABF vill ha ett land där gemenskap för många inte bygger på utanförskap för andra. Därför vill vi arbeta för social hållbarhet. I Malmö arbetar vi redan med vad som nationellt har kommit att benämnas som ”Malmö modellen”.
  Läs mer
 • 2013-03-21
  Stockholm Rinkeby
  Rinkebymodellen bygger på att öka engagemanget hos människor och skapa ett påverkansarbete som ska leda till förändring av levnadsvillkor för boende i Rinkeby/Järva. Våra metoder är att öka kunskap genom kurser, cirklar och föreläsningar inom:
  Läs mer
 • 2013-03-16
  Alvesta
  Mötesplats 2020 i Alvesta utgår från de behov vi ser och de kontakter vi byggt upp med olika organisationer och andra verksamheter som arbetar med målgruppen. Vi arbetar med anpassade studiecirklar som ska vara lättillgängliga och attraktiva för målgruppen, men även med information mot allmänheten. Vi har under de senaste åren haft framgångsrika projekt i Alvesta och vi har skapat ett nätverk med olika föreningar och organisationer, som nu är engagerade i projektet. 
  Läs mer

Fler artiklar från Mötesplats 2020
Gå till Sensus Gå till ESF Gå till ABF